Atatürkün Sözleri 3 Takipçi | 1 Takip

Atatürkün Kısa Sözleri

2009-01-20 02:27:00

Atatürkün Kısa Sözleri
Atatürkün kısa sözlerine eklemeler yapılacaktır. Bu sayfa sadece ön giriş niteliği taşımaktadır. Sizlerde yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz. İşte Atatürkün kısa ama öz sözlerinden bazıları:

Atatürkün Kısa Sözleri 1
* Bilim, gerçeği bilmektir.

Atatürkün Kısa Sözleri 2
* Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Atatürkün Kısa Sözleri 3
* Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Atatürkün Kısa Sözleri 4
* Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.

Atatürkün Kısa Sözleri 5
* Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Atatürkün Kısa Sözleri 6
* Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Atatürkün Kısa Sözleri 7
* Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Atatürkün Kısa Sözleri 8
* Cumhuriyet fazilettir.

Atatürkün Kısa Sözleri 9
* Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

Atatürkün Kısa Sözleri 10
* Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

Atatürkün Kısa Sözleri 11
* Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Atatürkün Kısa Sözleri 12
* Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

Atatürkün Kısa Sözleri 13
* Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez.

Atatürkün Kısa Sözleri 14
* Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Atatürkün Kısa Sözleri 15
* Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Atatürkün Kısa Sözleri 16
* Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Atatürkün Kısa Sözleri 17
* Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Atatürkün Kısa Sözleri 18
* Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.

Atatürkün Kısa Sözleri 19
* Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.

Atatürkün Kısa Sözleri 20
* Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

Atatürkün Kısa Sözleri 21
* Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

Atatürkün Kısa Sözleri 22
* Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Atatürkün Kısa Sözleri 23
* Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.

Atatürkün Kısa Sözleri 24
* Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

Atatürkün Kısa Sözleri 25
* Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Atatürkün Kısa Sözleri 26
* Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Atatürk'ün Sözleri

Atatürk'ün Bilim İle İlgili Sözleri
 

168201
0
0
Yorum Yaz